O PROJEKTU

Vážení a milí diváci, příznivci, mecenáši a spolutvůrci.

Vznik festivalu Operní týden – Kutná Hora inspirovala myšlenka rozezvučet překrásné historické prostory kutnohorského Vlašského dvora tóny Smetanovy opery Dalibor a oživit jeho kamennou krásu  hudbou a zpěvem.

Chtěli jsme  navázat na dřívější tradici, kdy zde zaznívalo toto dílo v  interpretaci souboru opery pražského Národního divadla   v  nastudování dirigenta Bohumila Gregora s Marií  Podvalovou, Beno Blachutem, Eduardem Hakenem a dalšími  pěveckými  hvězdami  té  doby.

V roce 1995 jsme uvedli na nádvoří Vlašského dvora toto dílo se souborem opery Divadla J.K.Tyla v Plzni, Evou Urbanovou a Leo Marianem Vodičkou v hlavních rolích. Oba tito pěvci se spolu s řadou dalších významných osobností kulturního života v následujících letech do Kutné Hory jako hvězdy festivalových večerů opakovaně vraceli. 

V prvních letech, která provázelo nadšení z nové životní reality a možnost svobodného výběru dramaturgie i účinkujících umělců, jsme neuvažovali o budování tradice. Ta vznikla až postupem let, díky zájmu kulturní veřejnosti i tehdejšího vedení města Kutné Hory o další hudební zážitky situované do  překrásných kutnohorských památek.

Nemáme a nikdy jsme neměli  ambice konkurovat jiným festivalům nebo je napodobovat. Snažíme se jít svou cestou, neztratit chuť muzicírovat, mít přátelský a lidský přístup nejen ke svým kolegům hudebníkům a spolupracovníkům ale i  k návštěvníkům, pro které festival připravujeme.

Vedle dlouhé řady koncertů, činoherních a muzikálových představení jsme pro naše návštěvníky připravili i více než 30 operních představení, zasazených do nenapodobitelné historické kulisy Vlašského dvora. Každé takové představení bylo vlastně unikátem, které bylo možné vidět, slyšet a zažít pouze v tomto prostředí. To je také důvod, proč každoročně doufáme v přízeň počasí a rozhodnutí o eventuálním přesunu pod střechu Městského divadla necháváme až na večerní čas. Zatím nám štěstí přálo (hned jsme to zaťukali), protože jsme za celou dobu trvání nedohráli pouze dvakrát. Jednou jsme nepopravili Dalibora a podruhé jsme nechali žít spolu  v klidu venkovského sídla  Violettu Valéry a Alfréda Germonta.  Kéž nám je sv.Petr nakloněn i v budoucnu! Držme si palce!

Není bez zajímavosti, že se na festivalových produkcích podílelo více než 3000 účinkujících a dalších cca 400 osob  na technickém zabezpečení a provozu.
V kutnohorském Vlašském dvoře i v dalších památkách vystoupili Eliška Balzarová,  Anda-Louise Bogza,  Carol Byers, Ida Kirilová, Maria Kobielská, Suzan Porter, Eva Randová, Eva Urbanová, Rafael Alvarez, Lubomír Brabec, Richard Haan, Ladislav Chudík, Michael Lehotský, Petr Kostka, Luciano Mastro, Claudio Otelli, Miloslav Podskalský, Jiří Stivín, Pavel Šporcl, Petr Štěpánek, Miroslav Švejda, Leo Marian Vodička (uvedeno v abecedním pořádku), a mnoho a mnoho dalších vynikajících uměleckých osobností, orchestrů a souborů.

Těžko bychom to zvládli bez pomoci všech, kteří nám po celou dobu pomáhali finančně, technickou pomocí a v neposlední řadě i morálně.  Zůstaňte nám v přízni i dále. Bez Vás to nezvládneme.

Děkujeme.
Karolina Hromádková a František Drs


 

© OPERNÍ TÝDEN 2015

Karolina Hromádková - ředitelka festivalu, kancelář: Plzeň - Hálkova 18, mob.: +420 603 416 647, e-mail: hromadkovakarolina@seznam.cz

Reklamní agentura LEPOR, propagace, Lučanská 190 284 01 Kutná Hora, tel.: +420 327 511 766, e-mail: lapacek@lepor.cz